cześć.

Po raz kolejny w historii Poznyania pojawia się inicjatywa hackerspace'u. Takowe już istniały.

Once again in the history of Poznyan an initiative for a hackerspace emerges. Such have existed before.

Nasza inicjatywa jest częściowo skojarzona osobowo z Warszawskim Hackerspace'm.

Our initiative is partially personally related with Warsaw Hackerspace.

W równym stopniu jesteśmy skojarzeni z wywodzącym się z Poznania Sealcode — również parę osób na pokładzie.

We are also equally related to Poznań-based Sealcode - also several people onboard.


Wydarzenia przeszłe i nadchodzące
(Events past and upcoming)

Chcemy aby te spotkania były nie tylko posiedzeniem, ale również okazją do użycia wszelkiego rodzaju sprzętu i narzędzi. Powstaje do tego platforma.

We intend to have these meetings be opportunities to not just sit together but also use each others' equipment that we'd bring with us when asked — a platform for that emerges.

Mamy konto na Mastodonie: @hspoz@fosstodon.org Konwersujemy w sieci protokołu Matrix: #hspoz:hackerspace.pl
z bridżem na kanał IRC #hspoz na irc: libera.chat
(->WWW klient IRC w Twojej przeglądarce!)

Email us senpai,, tej@hspoz.pl

It is March 2024. Page edit history:

nick[0]
pronouns
date
mshe/her01.10.2023
mshe/her22.11.2023
wit/its17.01.2024
wit/its10.02.2024
dshe/they24.02.2024
vhe/him22.03.2024
vhe/him24.04.2024